Blog

Obowiązkowe Eurokody. Dostosowanie projektów gotowych do nowych zasad.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* narzucają na projektantów konstrukcji obowiązek stosowania Eurokodów w obliczeniach konstrukcji. Oznacza to, że wszystkie projekty gotowe należy przeliczyć z uwzględnieniem norm EN. Okres przejściowy, który pozwalał na stosowanie norm zamiennie właśnie dobiega końca, a do nas coraz częściej spływają zapytania o…

czytaj więcej

Konstruktor – czym się zajmuje?

Najogólniej mówiąc projektant konstrukcji zajmuje się tworzeniem projektów konstrukcji. Racja, jednak poza projektowaniem nowych konstrukcji projektant zajmuje się również przebudowami oraz zmianami w budynkach już istniejących. Każdy nowoprojektowany obiekt, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, wymaga odrębnego projektu konstrukcji. Dodatkowo, w przypadku remontu lub przebudowy obiektów, jeśli zmianie ulegają elementy nośne…

czytaj więcej