Projekty konstrukcji budynków:

 • projekty budowalne do pozwolenia na budowę,
 • projekty budowlano-wykonawcze – domy jednorodzinne,
 • projekty wykonawcze,
 • inwentaryzacje powykonawcze,
 • projekty koncepcyjne,
 • nadzór autorski w zakresie projektowanych obiektów,
 • zmiany konstrukcji w projektach gotowych
 • obliczenia statyczne projektów gotowych – dostosowanie do obowiązującego rozporządzenia narzucającego stosowanie Eurokodów, zmiana niezbędnych informacji na rysunkach oraz w opisach technicznych.

 

Zakres oferowanych usług:

 • budynki użyteczności publicznej: biura, szkoły, baseny, obiekty sportowe, dworce kolejowe i autobusowe,
 • hale produkcyjne i magazynowe,
 • budynki przemysłowe: silosy na materiały sypkie i ciecze, zbiorniki nad i podziemne oraz bunkry,
 • budynki wielorodzinne,
 • domy jednorodzinne i szeregowe.

 

Ponadto:

 • optymalizacja projektów – wykonujemy analizę projektów pod kątem ekonomicznym oraz technologicznym; w porozumieniu z inwestorem możemy poprzez zmianę technologii wykonania zoptymalizować oraz przyspieszyć pracę na budowie.
 • weryfikacja gotowych projektów
 • ekspertyzy i opinie techniczne – polegające na ocenie stanu technicznego istniejących budynków podlegających rozbudowie lub przebudowie, określając możliwość wykonywania prac oraz określając najlepszą dla obecnej sytuacji technologię wykonania robót.
 • konsultacje techniczne

 

Zajmujemy się wykonywaniem projektów dla przedsiębiorstw jak również osób prywatnych. W dziale realizacje znajdziesz projekty w których braliśmy udział.