Obowiązkowe Eurokody. Dostosowanie projektów gotowych do nowych zasad.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* narzucają na projektantów konstrukcji obowiązek stosowania Eurokodów w obliczeniach konstrukcji. Oznacza to, że wszystkie projekty gotowe należy przeliczyć z uwzględnieniem norm EN.
Okres przejściowy, który pozwalał na stosowanie norm zamiennie właśnie dobiega końca, a do nas coraz częściej spływają zapytania o dostosowanie projektów gotowych do nowych wymagań.
Wykonujemy obliczenia statyczne projektów gotowych (aby były zgodne z rozporządzeniem), zmieniamy niezbędne informacje na rysunkach oraz opisach technicznych. Zapraszamy do kontaktu.

*z dn. 7 czerwca 2019r