Roman Księżak – uprawniony projektant konstruktor

Magister inżynier budownictwa, ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku budownictwo.
Za swoją pracę dyplomową na studiach inżynierskich pt: „Projekt stadionu tenisowego  z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej”
nagrodzony nagrodą Prezydenta Miasta Płocka za najlepszą pracę dyplomową.
Praktyki zawodowe odbywał na budowie Eurocentrum przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w PBI Budownictwo na stanowisku asystent projektanta.
Podczas studiów magisterskich kontynuował pracę zawodową w firmie Making Projects s.c. z którą stale współpracuje
realizując projekty na terenie całego kraju.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Doświadczony w projektowaniu obiektów kubaturowych, biurowych oraz użyteczności publicznej.
W pracy zawodowej cechuje go staranność, sumienność oraz terminowość.

 

Hubert Raszyński – asystent projektanta

Magister inżynier budownictwa, ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku budownictwo.
Za swoją pracę dyplomową na studiach inżynierskich pt: „Projekt parkingu wielopoziomowego przy ul. Zduńskiej w Płocku” nagrodzony nagrodą Prezydenta Miasta Płocka za najlepszą pracę dyplomową.
Praktyki studenckie odbywał w ORLEN Projekt S.A.
Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w Biurze Projektów Konstrukcji Budowlanych MARD na stanowisku asystent projektanta.
Doświadczony w projektowaniu obiektów kubaturowych.