Blog

Konstruktor – czym się zajmuje?

Najogólniej mówiąc projektant konstrukcji zajmuje się tworzeniem projektów konstrukcji. Racja, jednak poza projektowaniem nowych konstrukcji projektant zajmuje się również przebudowami oraz zmianami w budynkach już istniejących. Każdy nowoprojektowany obiekt, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, wymaga odrębnego projektu konstrukcji. Dodatkowo, w przypadku remontu lub przebudowy obiektów, jeśli zmianie ulegają elementy nośne…

czytaj więcej